(371) 26 405 907 P. - Pt.: 9:00 - 17:00 info @ kotini.lv

 

Kotiņi uzsāk nopietnu sadarbību ar Venerandu Stramkali un Latgales lauksaimniecības zinātnes institūciju.

Audzēsim, pavairosim un nākotnē pārtikā ražosim 2 Latvijā selekcionētas kultūras : Linus ar šķirnes nosaukumu “Viļāni” un Kaņepes paraugus, ar nosaukumu “Puriņi”. 

Vārds Dr. agr. Venerandai Stramkalei: 

Selekcionēta jauna linu šķirne ‘Vilani’ 

Latvijā audzē Eiropas valstīs selekcionētās linu šķirnes, kuras mūsu valsts augsnes un klimatiskajos apstākļos nenodrošina stabilas linu salmiņu un sēklas ražas. Linu nozares sekmīgai attīstībai nepieciešama jauna linu šķirņu izveidošana. Pirmajos Latvijas neatkarības gados ar linu selekciju nodarbojās Priekuļos, Stendē, Ošupē (Galēni). Izveidoto šķirņu klāsts nebija liels, bet audzēja tikai Latvijā selekcionētās linu šķirnes. PSRS laikos linu sējumos bija tikai Padomju Savienības republiku linu šķirnes. 1964.gadā, uzsākot darbu Balvos,  ar linu šķirņu politiku iepazinos arī realitātē.

Bet tagad Latvijas otrās atjaunošanas laikā audzēja Rietumeiropas linu šķirnes. 1975.gadā, uzsākot darbu Viļānu SIS zinātnē, varēju sākt īstenot savu dzīves sapni - izveidot Latvijā selekcionētu linu šķirni. Viss, kas nepieciešams linu selekcijas darbam, t.i. linu genofonds  Latvijā bija likvidēts. Linu selekcijas darbs bija jāsāk pilnīgi no jauna. Pirmais darbs bija Latvijas šķirņu meklēšana citu valstu gēnu bankās. Ar profesora Ī. Rašala atbalstu pirmos linu paraugus saņēmām no Vācijas gēnu bankas Gaterslēbenē, tad no Ziemeļu gēnu bankas. Lielākais Latvijas linu šķirnu un līniju genofonds saņemts no N.Vavilova Krievijas augkopības institūta. Piedaloties starptautiskajā linu zinātniskajā konferencē  Toržokā un no turienes atvedu vairāk kā 40 Latvijas linu šķirņu un līniju paraugus.

Latgales lauksaimniecības zinātnes centra (LLZC) zinātnes gēnu bankā ir arī citu valstu linu šķirnes un līnijas kopā 497 paraugi t.sk. 427 paraugi ir šķiedras lini un 70 eļļas lini. Linu šķirnes ir pārbaudītas un novērtētas. Šķirnes ar vērtīgām kvantitatīvajām un kvalitatīvajām īpašībām tiek izmantotas linu selekcijā. Latgales lauksaimniecības zinātnes centra linu genofondā tiek saglabāti LLZC izveidotie 9865 linu hibrīdi un līnijas. Latvijas Gēnu bankā glabājas 123 repatriētās linu šķirnes un līnijas, kā arī 33 LLZC izveidotās linu līnijas.

Pateicoties Zemkopības Ministrijas atbalstam linu selekcijas darbs tiek veikts no 1993.gada. Pēdējo 84 gadu laikā Latvijā nav selekcionēta un reģistrēta neviena linu šķirne. Pateicoties LLZC un AREI linu selekcijas darbīgajam kolektīvam izveidotas vairākas līnjas, kas būs jaunās Latvijas linu šķirnes. Pēc divu gadu pārbaudes rezultātiem Polijā Latvijas šķiedras linu līnijai ‘I 18-1’ piešķirts šķirnes statuss ar nosaukumu ‘Vilani’. Šķirne atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu, atbilstoši Kopienas augu šķirņu biroja (turpmāk CPVO) tehniskajam protokolam TP/057/2, ko apliecina oficiālās atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes institūcijas Research Centre for Cultivar Testing (Cobaru) (PL)  2018.gada 22.novembrī izsniegtā sējas linu (Linum usitatisimum L) šķirnes ‘Vilani’ atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes atskaite LWP8036. Šķirnes pārbaude  veikta SD00 w Stupi Wilkiey (PL) 2017. – 2018.gados.

Selekcionāra tiesības piešķirtas APP Agroresursu un ekonomikas institūtam uz sējas linu (Linum usitatisimum L) šķirni ‘Vilani’ un izsniegta apliecība Nr.470 par selekcionāra tiesību piešķiršanu. Sējas lini ‘Vilani’ paredzēti gan šķiedras, gan sēklu ražošanai. Mūsu mērķis bija radīt linu šķirni, kas ir vidēji agrīna, veģetācijas periods ir 83 dienas. Kvalitatīvu stiebriņu iegūšanai lielāka nozīme ir šķirnēm ar īsāku veģetācijas periodu, kuras var novākt agrākos termiņos, kad ir labvēlīgāki laika apstākļi linu salmiņu tilināšanai. Novērtējot šķirnes ražības līmeni, jāsecina, ka tā ir augsta, iegūta vidēji 7.72 t ha-1 salmiņu raža. Ir laba veldres izturība un mazāka ieņēmība pret nozīmīgākajām linu slimībām. Zied baltiem ziediem, piemērota Latvijas augsnes un klimatiskajiem apstākļiem. Šī linu šķirne ir mūsu dāvana Latvijas simtgadei. 

 

Runājot par Kaņepēm, tad šobrīd viens no vietējo kaņepju paraugiem piedzīvo garo ceļu, lai tiktu oficiāli atzīta un sertificēta, kā Latvijas šķirne. Veneranda piebilst, ka sākumā šo paraugu podiņos sāka audzēt Rūjienā – Māra Vikmane, savukārt šobrīd Viļānos tiek strādāts pie sēklas pavairošanas, eksperimentu veikšanas un kā jau minējām, pie oficiālā sertifikāta iegūšanas, kas aizņem pietiekami daudz laika.

 

Mēs no sevis varam sacīt tā – ir liels gods un lepnums, ka esam uzsākuši šādu sadarbību. Ar Venerandu strādājam jau kopš 2004, gada. Veneranda bija tā, kas pārliecināja, ka Latgalē var attīstīt un ir nepieciešama sēklas audzēšana kā šobrīd tas notiek Kotiņos. Taču šobrīd mēs uzsākam pavisam ko jaunu un šāds solis ir skats tālā nākotnē. Tas ir liels atbalsts un ieguldījums Latgales un Latvijas selekcionāru darbā. Jau pēc pāris gadiem no Latgalē selekcionētas šķirnes spēsim ražot dažādus pārtikas produktus.  

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu vietni un Jūsu pieredzi tās izmantošanā.

  Vai Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai?